Vanaf €350 ex btw wordt er franco geleverd, bij een bestelling onder de €350 ex btw worden de kosten en het risico op eventuele schade in rekening gebracht bij de Koper.

Levering en levertijd

Asian Mix zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de opvolging van geplaatste bestellingen.

LEVERTIJD: BINNEN 5 WERKDAGEN (in overleg)

De door Asian Mix opgegeven levertijd is indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft Koper geen enkel recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien een besteld artikel tijdelijk niet op voorraad is zal per e-mail aan de Koper worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Het staat de Koper dan vrij de koopovereenkomst te ontbinden.
Asian Mix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdig leveren.

6 Retourneren van artikelen
Aan Koper zal, na ontvangst van de bestelde artikelen een termijn van maximaal zeven werkdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst alsnog te ontbinden en de artikelen zelf, mits geheel onbeschadigd, te retourneren. Na de genoemde periode kunnen de artikelen niet meer worden geretourneerd.
Indien de Koper de eerder bestelde artikelen heeft geretourneerd, zoals vermeld in het vorige lid, draagt Asian Mix binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door Koper aan Asian Mix betaalde aankoopbedrag exclusief de verzendkosten.

Aan Koper zal, na ontvangst van de bestelde artikelen een termijn van maximaal vierentwintig uur worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, bij het constateren van schade, de koopovereenkomst alsnog te ontbinden en de artikelen te retourneren. Na de genoemde periode kunnen de artikelen niet meer worden geretourneerd.